Pressemelding


Obsolescence Manager fra RS Components bistår teknikere med risikovurdering for produkters livssyklus

Innovativt verktøy nå tilgjengelig via RS-nettsiden som bistår teknikere og kjøpere med avgjørende produkthåndtering og risikoanalyse for innhenting
av deler og komponenter som har nådd slutten på levetiden

Norge, 2 november 2016:

November 2016 – RS Components introduserte i dag Obsolescence Manager, et nytt nettverktøy som kan hjelpe originalutstyrsprodusenter og produktutviklere med å håndtere problemet med utdaterte produkter og planlegge for når varsler for slutten på levetiden (EOL-varsler) settes på delene som snart slutter å produseres, repareres og støttes av komponentleverandører.

Hvert år når tusenvis av individuelle deler og komponenter slutten av livssyklusen sin og blir utdaterte. EOL-varsler kan føre til betydelige kostnader, ettersom de ofte kan innebære at produkter må designes eller konstrueres på nytt. Det kan også oppstå betydelige produktforsinkelser samt økte kostnader knyttet til innhenting og håndtering. Alle elektronikk- og automatikkomponenter må før eller siden nå EOL-status, men hvor fort de blir utdaterte, varierer betydelig. Samtidig som mange selskaper kan være forberedt på denne muligheten – for eksempel med innebygd fleksibilitet i designen for å være tilpasset varierende komponenttilgjengelighet – kan også mange være utsatt for de krevende konsekvensene ved utdaterte produkter. Det kan også være ekstremt tidkrevende å lete etter egnede erstatningskomponenter. I de fleste tilfeller må en erstatningsdel være minst like god som originalen når det gjelder spesifikasjoner som størrelse, pinneplassering, strømforbruk og varmefordeling.

Som et tiltak for å løse utfordringene ved at komponenter blir utdatert, har RS utviklet Obsolescence Manager – et helt gratis verktøy for risikovurdering for komponenters livssyklus som er spesifikt utformet for å gi teknikere og kjøpere mulighet til å få proaktiv oversikt og kunne håndtere risikoene som utdaterte komponenter fører med seg. I starten vil verktøyet kunne hjelpe teknikere med å skape nye elektronikkdesign, og det kan videre utvides til å dekke industrisektoren inkludert nye paneldesigner og eksisterende maskiner i produksjonslinjen.

Kundene kan dra nytte av en rekke fordeler med dette svært effektive verktøyet for livssyklushåndtering, for eksempel å raskt kunne oppsummere en stykkliste eller deleliste opp mot en liste over deler som er tilgjengelige fra RS, og dermed redusere risikoen for problemer ved utdatering. Kunder vil også kunne forutse problemer ved utdatering for komponenter i forhold til antatte prosjektplaner, samt gi brukerne mulighet til å finne løsninger for deler som er vanskelige å hente inn. Alt i alt kan verktøyet redusere produkt- og produksjonskostnader og sikre raskere tid til markedet gjennom større designeffektivitet.

Verktøyet har en rekke funksjoner inkludert status for produktets livssyklus: for eksempel hvorvidt komponenter har status som Active (Aktiv), Not Recommended for New Designs (NRFND – Ikke anbefalt for nye designer), Last Time to Buy (LTB – Siste mulighet til å kjøpe) eller Obsolete (Utdatert), samt Years to End of Life-estimater (YTEOL – År til slutten på levetiden). Verktøyet har også oversikt over deler som er alternative produkter når det gjelder form, montering og funksjon, samt om de er direkte eller lignende erstatninger.

Verktøyets komponentdatabase vil ha tilgang til så mye som 400 000 produkter fra RS' kjerneutvalg og utvidede utvalg, inkludert halvledere, passive komponenter, kontakter, releer, strømforsyninger, brytere og mange andre elektroniske og elektriske enheter. Det er ventet at ytterligere 160 000 produkter blir lagt til innen midtveis i 2017. Datasettet vil også passe med tre millioner direkte alternative produkter og 70 millioner funksjonelle og lignende enheter. Databasen blir oppdatert månedlig med endringer som logges i systemet.

"Utdaterte produkter utgjør en stor risiko for produsenter for både nye og eksisterende designer, og det er avgjørende at denne risikoen håndteres, spesielt med tanke på den nåværende omveltningen på halvledermarkedet med mange sammenslåinger og oppkjøp, noe som også betyr fare for at mange produktlinjer utgår", sier Lindsley Ruth, Electrocomponents-gruppens administrerende direktør. "Obsolescence Manager er enda et viktig verktøy utviklet av RS som gir designingeniørene og kjøperne mer kontroll, og som hjelper kundene med å redusere utviklingsrisikoen når de tar elektronikkproduktene og -systemene sine til markedet."

Obsolescence Manager er tilgjengelige i dag via DesignSpark-nettsiden på www.rs-online.com/designspark/home.

About RS Components

RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.

Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.