Pressemelding


RS Components kan nå tilby kalibrerte produkter

For bedrifter som benytter test- og måleutstyr i sin daglige drift, er det viktig at de kan stole på måleresultatene. Det har betydning for den servicen de kan tilby kundene sine.

Norge, 29 oktober 2018:

I juli 2018 lanserte RS Components ca. 1500 kalibrerte test- og måleinstrumenter i Skandinavia med enten RSCAL- eller UKAS-kalibrering.

RSCAL-kalibrering har full sporbarhet i henhold til britiske normer, mens UKAS-kalibrering dessuten har en internasjonal ILAC-godkjennelse.

Kunder hos RS kan også få produkter som er systemkalibrert, også kaldt SYSCAL (SYstem CALibration), noe som betyr at man foretar en kalibrering av mer enn ett produkt, slik at det skapes et system. Et eksempel på et system kan være en temperaturindikator og en probe, som vil brukes sammen til temperaturmåling.

Produktene kalibreres på RS Components laboratorium i Corby i England, som er akkreditert, og som revideres regelmessig av UKAS (United Kingdom Accreditation Service). UKAS inngår i den internasjonale samarbeidsorganisasjonen ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

«Vi er svært glade for at vi nå kan tilby kundene våre denne tjenesten,» sier Anders Friis, Country Manager – Scandinavia, «siden vi vet at det fra noen av kundene våre har vært stor etterspørsel etter denne tjenesten.

Når kundene våre bestiller kalibrerte produkter fra RS, følger det med et sertifikat, slik at produktet er klart til bruk med det samme. Det sparer kundene for tid og problemer, da de ikke behøver å involvere en tredjepart.»

En av de viktigste serviceparametrene våre er kort leveringstid, noe vi også har for kalibrerte produkter. Kundene vil motta de kalibrerte produktene bare 3–5 dager etter at de har mottatt ordrebekreftelsen.

Anders Friis legger til: «Vi har stort fokus på å kunne tilby kundene våre nye tjenester. Kalibrerte produkter er enda en tjeneste i den tjenesteporteføljen vi tilbyr kundene våre.»