LoRaWAN™

En WAN-spesifikasjon med lavt strømforbruk for batteridrevne IoT-nettverk.

Alle LoRaWAN-produkter

Hva er LoRaWAN?

Hvis du ser etter en felles protokoll som smartenhetene og IoT-enhetene dine kan kommunisere med hverandre gjennom, er LoRaWAN™ et godt valg. LoRaWAN™ er en WAN-spesifikasjon med lang rekkevidde (LoRa), som er optimalisert for å bruke svært lite strøm. Dette betyr at LoRaWAN™ er perfekt for trådløse, batteridrevne sluttpunkter i et IoT-nettverk, og den kan levere toveis kommunikasjon ved datahastigheter fra 0,3–50 kbps på en sikker måte.

Ideelle bruksområder for LoRaWAN™ er sensornettverk, sikkerhetssystemer, smarthjem, smartmåling, industristyring og smartbyer. Amsterdam var den første byen som crowdfundet et datanettverk for Tingenes Internett ved å bruke 10 gateway-er til å få fullstendig LoRaWAN™-dekning.

Rekkevidder på 2–5 km i et bymiljø eller opp til 15 km i forstadsområder er mulig ved å inngå et kompromiss mellom kommunikasjonsrekkevidde og meldingsvarighet over et spredt spektrum av sub-GHz-frekvenser og en adaptiv datahastighetsordning. LoRaWAN™ opererer som en stjerne i en stjernetopologi, der gateway-er gir en transparent bro som sender og mottar meldinger mellom sluttpunktenheter og et sentralt nettverk eller en sky.

Gateway-ene, vanligvis strømdrevne enheter, kommuniserer via LoRaWAN™-protokollen med sluttpunkter, før de viderefører meldingene gjennom mer tradisjonelle protokoller, som f.eks. Ethernet, 3G eller Wi-Fi. Mesteparten av sluttpunktkommunikasjon er toveis, men LoRaWAN™ støtter imidlertid multikastings-kringkasting for nodeoppgraderinger eller massedistribusjon av nødmeldinger.

Denne funksjonen er spesielt nyttig i Flood Networks implementering av LoRaWAN™, med et sensornettverk langs et område som er utsatt for oversvømmelser, for å gi et system som kan varsle berørte beboere tidlig.

For LoRaWAN™-implementeringer som behandler kritiske infrastrukturdata på nasjonalt nivå eller personlige data, omfatter spesifikasjonen flere krypteringslag.

 
•         Unik nettverksnøkkel (EUI64)
•         Unik programnøkkel (EUI64)
•         Enhetsspesifikk nøkkel (EUI128)
 

Avhengig av bruksområdet kan sluttenheter ha forskjellige funksjonalitetsklasser.


Klasse A – klassen for sluttenheter med lavest strømforbruk, der enheter tildeles en angitt tid for kommunikasjon.

Klasse B – i tillegg til et tildelt tidsrom åpner enheter i klasse B ekstra mottaksvinduer ved fastsatte tider.

Klasse C – enhetene i klasse C med høyest strømforbruk har nesten kontinuerlige mottaksvinduer, med mindre de sender.
Komme i gang med LoRaWAN

LoRaWAN på DesignSpark