Få alt i test- og måleutstyr fra en leverandør

Jobber du med utvikling og konstruksjon? Service og vedlikehold? Prosessoptimalisering? Hva enn du jobber med så kan du finne et bredt utvalg av passende produkter og løsninger hos RS.

Se hva vi kan tilby innen temperaturmåling, multimetre, energiovervåkning og el-testing. Se et utvalg av produkter nedenfor.

Multimetre og måleinstrument for laboratoriet

Multimetre 
Fra det enkleste til det mest avanserte instrumentet som klarer å måle med ekstrem nøyaktighet i miljøer med store forstyrrelser.

Måleinstrument for laboratoriet
Som utvikler og konstruktør har du krav på pålitelige og lett anvendbare instrument når du skal teste og vurdere dine konstruksjoner. Vi har alt som skal til for å generere og måle signaler - fra likespenning til RF.

 

Fluke Connect - trådløst oppkoblede instrumenter

Med de trådløse enhetene i 3000 FC serien plasserer du måleinstrumentet ved den strømførende installasjonen imens du befinner deg på sikker avstand. 

Temperaturmåling

Ett omfattende sortiment av berøringsfrie og kontaktmåleinstrument. Inkluderer både varmekameraer, IR-termometre, temperaturprober og tilbehør.

Hva er FLIR IGM - Infrared Guided Measurement?

Kalibrerte produkter

Ett stort utvalg av våre test- og måleprodukter kan nå kjøpes ferdigkalibrerte.
Arbeidet utføres i vår egen kalibreringsavdeling som er en UKAS-akkreditert
målelaboratorie med sporbarhet til nasjonale standarder.

 

Eltesting og energi-/effektmåling

Eltesting
Ved arbeid med vedlikehold og dagligdrift av el-installasjoner er det avgjørende for sikkerheten at regler og forskrifter følges.
Utstyr og installasjoner må testes for å sikre at man blir utsatt for uønskede risikoer.

Det innebærer testing av kretser og maskiners jording isolering. I tillegg at alt testutstyr og ledninger er intakte.

Energi og effektmåling
Med en økende ambisjon om å bli mer energieffektiv, er det viktig å finne energityver i produksjonsenheter og fasiliteter. Forstyrrelser i el-nettet kan føre til omfattende driftsbrudd eller skader på utstyr.


 

Sikkerhesklassifikasjon for instrumenter (CAT II, III og IV)

Hva er CAT måleklassifisering?

Et kritisk konsept som er viktig å forstå om elektrisk sikkerhet, er målekategorien. Standarder definerer kategorier fra kategorier 0 til IV, ofte forkortet som CAT 0, CAT II osv.

Oppdeling av et strømforsyningssystem i kategorier er basert på, at en farlig høy energitransient, slik et lynnedslag, blir forsterket eller dempet når den beveger seg gjennom nettet.

Et høyere CAT-nummer refererer til et elektrisk miljø der høyere spening og transienter med mer energi, forekommer. Det betyr at et multimeter som oppfyller CAT III-standard transienter med betydelige høyere energi enn en som oppfyller CAT II-standarder.

Innom hver kategori angir en høyere høyspenningsverdi, at instrumentet tåler høyere transienter.

Prosesskalibratorer

Sikre at produksjonsprosesser kjører optimalt: generer og mål prosessignaler og test maskinvaren for å sikre nøyaktighet.

Alt du har bruk for av test- og måleutstyr