Node-RED - et visuelt verktøy for å koble sammen IoTNode-RED gjør det enkelt å koble sammen enheter, applikasjonsgrensesnitt og webbaserte tjenester på en ny og spennende måte.

Flowdiagram i weblesermiljø

Node-RED har et intuitivt brukergrensesnitt utformet som et flowdiagram. Det gjør det enkelt å koble sammen forhåndsdefinerte noder. Med et enkelt knappetryk kan funksjonen utføres.


Se eksisterende løsninger for Raspberry Pi, Beaglebone Black og Arduino Uno her.     

Bli inspirert av blogginnlegget om Node-RED som kjører på Intel Edison.

For ytterlige informasjon gå til nodered.org eller Internet of Things Foundation.

Utviklingen av Node-RED har pågått siden 2013. Kjernen i prosjektet har blitt utviklet av IBM. En stor gruppe brukere har siden bygget videre på prosjektet, med bidrag som har blitt publisert via noder.