Bør du prioritere helse og sikkerhet på arbeidsplassen?

Det kommer stadig nye og overraskende statistikker om arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer. Vi ønsker å øke bevisstheten om hvor viktig det er med sikkerhetsstandarder på arbeidsplassen innen alle bransjer.

Uansett hvilke tiltak du behøver, fra personlig verneutstyr og maskinvern, til arbeid i høyder eller i farlige miljøer, så har har vi produktene og ekspertisen for å sørge for sikkerheten til deg, dine ansatte og kolleger.

Fullt fokus på sikkerhet

Personlig verneutstyr
Maskinsikkerhet
Elsikkerhet
Sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerheten din skal ivaretas

Vi har alt du trenger for å beskytte dine medarbeidere på arbeidsplassen, både utenfor og på innsiden av bygningen.
Om du behøver utstyr til maskiner, personlig verneutstyr eller arbeid i høyder, har vi et bredt utvalg av produkter som gir deg den riktige løsningen for å redusere yrkesrelaterte risikoer.

Ta en kikk i vårt interaktive fabrikkbygning for å se noen av de nyeste og beste produktene for ulike arbeidsmiljøer.


Husk å ta vare på hørselen din

Et nytt EU-direktiv om hørselsvern trer i full kraft fra april 2019, og endrer betegnelsen av hørselsskader fra middels risiko til høy risiko.

Vi samarbeider med vår ledende leverandør 3M for å øke bevisstheten om denne nye sikkerhetsforskriften. Vi ønsker understreke viktigheten av personlig verneutstyr på arbeidsplassen.

Forbedre produktiviteten og beskytt de ansatte

Uansett størrelsen på og omfanget av virksomheten din er du trolig under press for å øke produktiviteten og fortjenesten, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Hos 3M arbeider vi for å finne arbeidsplassløsninger som forbedrer både sikkerheten og produktivitet og effektivitet. Vi samarbeider med kundene våre for å hjelpe dem med å oppnå dette målet.

Undersøk arbeidsflyten

For å kunne implementere positive endringer må du vurdere den nåværende tilnærmingen og se om den kan forbedres. Først må du kartlegge arbeidsflyten og analysere de involverte ansatte, teknologier og prosesser. Deretter må du identifisere de tilgjengelige kommunikasjonsverktøyene og ressursene, og til slutt må du vurdere effektiviteten til eksisterende personlig verneutstyr (PVU).

Lær opp de ansatte

Produksjonsindustrien endrer seg stadig, med nye teknologier som lover bedre effektivitet. Dette kan forbedre produktiviteten, men du må også investere i opplæring.
Dette innebærer å sørge for at de har ferdighetene som trengs for å bruke nytt utstyr på effektive og trygge måter. Opplæring og utdanning er en grunnleggende del av det 3M tilbyr, og dette dekker alle aspekter ved effektiv bruk av PVU.

Ha realistiske forventninger

Søken etter å forbedre produktiviteten kan føre til urealistiske mål og svekke sikkerheten for arbeidstakerne. Det faktum at 31,2 millioner arbeidsdager gikk tapt i Storbritannia i 2016/2017 på grunn av arbeidsrelaterte helseplager og ikke-dødelige arbeidsskader viser at det kanskje ikke lønner seg å kun etterstrebe økte produktivitet.
De ansatte forventer at arbeidsgiver skal ivareta sikkerheten deres. Hvis de mener at helsen og sikkerheten deres står i fare og blir misfornøyde med arbeidsforholdene sine, kan det hende at selskapet ikke klarer å møte målene sine. For å unngå dette må du sette realistiske mål og omdefinere dem om nødvendig.


99 % av arbeidsrelaterte dødsfall forårsakes av lungesykdommer
3

Jobb med de riktige produktene

Regelmessig vurdering av verktøyene og utstyrene du bruker er viktig. Innen produksjon og ingeniørvirksomhet utgjør dette en stor forskjell for produktivitet og sikkerhet.
Ta 3M™ VHB™-tape som et eksempel. VHB-tape er et allsidig alternativ til punktsveising, skruer, nagler og flytende lim, og den har medført revolusjonerende ytelsestester og varighet for mange bruksområder. I tillegg til å være en kostnadseffektiv måte å øke produktiviteten på, eliminerer den mange av farene forbundet med bruk av tunge maskiner.

I et annet interessant eksempel har forskere ved Lunds universitet oppdaget at når de ansatte brukte radiokommunikasjon under et ingeniørprosjekt, ble kritisk nedetid redusert med nesten 50 %2. Bruk av 3M™ Peltor™-kommunikasjonshodesett, med innebygd toveisradio, beskytter også arbeiderne i støyende miljøer.

Velg den mest effektive beskyttelsen

Siden 99 % av arbeidsrelaterte dødsfall som skyldes lungesykdommer3, er det avgjørende at selskaper velger de riktige kontrolltiltakene for oppgaven.
3M har vært markedsledende innen åndedrettsvern i over 40 år, og vi investerer kontinuerlig i forskning og utvikling. Vernemaskene våre har mange funksjoner som beskyttelse og komfort, og derfor mener vi at de er markedets beste.

 

Mye å tenke over? Les mer om 3Ms produkter her.

Kilder:
  1. HSE www.hse.gov.uk/statistics/dayslost.htm
  2. 3M Peltor Case Study; Authors/Source: This study was by Victoria Joäng and Ajdin Sadiković, Lund University Faculty of Engineering (LTH) in Sweden
  3. HSE www.hse.gov.uk/foi/internalops/og/og-00041.htm

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr beskytter mot helse- og sikkerhetsrisikoer og omfatter produkter som hjelmer, hansker, vernebriller, signalbekledning, vernesko og sikkerhetsseler. Det omfatter også åndedrettsbeskyttende utstyr. Når man skal gjøre arbeidsplassen sikker, innebærer det å gi instruksjoner, prosedyrer, opplæring og veiledning for å oppmuntre folk til å arbeide trygt og ansvarlig.Maskinsikkerhet

Maskiner og prosesser kan utgjøre en betydelig fare for personell, når de er i drift. EU-maskindirektivet 2006/42/EF anbefaler fysisk beskyttelse som et hovedtiltak for å redusere disse farene. Luker, vern og skjermer kan imidlertid gjøre det vanskeligere for operatørene å betjene maskinene eller produksjonslinjen. Ved å bruke elektroniske sensorer og intelligente sikkerhetssystemer kan man trygt bruke maskiner i samsvar med helse- og sikkerhetslovgivning og samtidig opprettholde optimal produktivitet.

Vi opprettet Connected Thinking for å gi verdifull kunnskap og innkjøpsekspertise til alle som er involvert i sektorene vi støtter. Der finner du praktisk innsikt og informasjon som kan hjelpe deg eller virksomheten – les noen av artiklene her.


Why safety is the number-one priority in manufacturing

In the OEM sector, introducing a safety strategy to your workplace could make a world of difference.

Read more

Designing in safety as standard

To help reduce the risk of workplace accidents, could machinery design have the answer?

Read more

Elsikkerhet

Enhver tekniker som arbeider med elektrisk utstyr eller strømforsyningskretser, må sørge for at forsyningene er isolerte og låste, slik at det ikke er fare for elektrisk støt hvis kretsene tilføres strøm utilsiktet. Utstyr må testes for å sikre at det ikke finnes risiko for brukere. Dette omfatter testkretser og maskinjording, isolasjon, og for å sikre at alle bærbare apparater er skadefrie.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Når noen sklir på et gulv, skyldes dette som oftest søl eller væske på gulvet, og når noen snubler, skyldes det ofte dårlig orden på arbeidsplassen. At noen sklir eller snubler er en av de vanligste årsakene til skader på arbeidsplassen. I gjennomsnitt står de for over en tredjedel av alle større skader, og de kan også kan føre til andre typer ulykker, inkludert fall fra høyder eller inn i maskiner. Slike hendelser kan unngås ved å sette opp riktige skilt og nødvendige sperrer, ha spillsett klart når ulykken inntreffer samt sørge for god skilting av førstehjelpsutstyr.

DesignSpark-forumet er et samlingssted for teknikerfelleskapet vårt. Det er en nettplatform som gjør det mulig for lidenskapelige teknikere å dele ideer og finne ressurser eller verktøy som kommer til nytte i arbeidet deres.

Les noen av de fremragende artiklene du finner på DesignSpark, skrevet av andre teknikere.


How 3M is making the workplace safer

Discover how product experts at our leading supplier 3M are developing improvements to occupational safety.

Read about it

A brief history of industrial safety

Take a journey through the ages to see how health and workplace safety in industrial environments has changed since the 1800s.

Read about it

Don’t lift to listen in noisy environments

Noise-induced hearing loss can be detrimental to anyone exposed to loud working environments – but 3M’s Peltor III range offers a solution.

Read about it

Vibration solutions from Trelleborg

Noise or vibration problems at work? Trelleborg is leading the way on expert polymer technologies to provide solutions in the industrial field.

Read about it

Omtalte merker

Vi samarbeider med ledende leverandører for å gi deg de nyeste og beste produktene.