Bør du prioritere helse og sikkerhet på arbeidsplassen?

Det kommer stadig nye og overraskende statistikker om arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer. Vi ønsker å øke bevisstheten om hvor viktig det er med sikkerhetsstandarder på arbeidsplassen innen alle bransjer.

Uansett hvilke tiltak du behøver, fra personlig verneutstyr og maskinvern, til arbeid i høyder eller i farlige miljøer, så har har vi produktene og ekspertisen for å sørge for sikkerheten til deg, dine ansatte og kolleger.

Fullt fokus på sikkerhet

Personlig verneutstyr
Maskinsikkerhet
Elsikkerhet
Sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerheten din skal ivaretas

Vi har alt du trenger for å beskytte dine medarbeidere på arbeidsplassen, både utenfor og på innsiden av bygningen.
Om du behøver utstyr til maskiner, personlig verneutstyr eller arbeid i høyder, har vi et bredt utvalg av produkter som gir deg den riktige løsningen for å redusere yrkesrelaterte risikoer.

Ta en kikk i vårt interaktive fabrikkbygning for å se noen av de nyeste og beste produktene for ulike arbeidsmiljøer.


Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr beskytter mot helse- og sikkerhetsrisikoer og omfatter produkter som hjelmer, hansker, vernebriller, signalbekledning, vernesko og sikkerhetsseler. Det omfatter også åndedrettsbeskyttende utstyr. Når man skal gjøre arbeidsplassen sikker, innebærer det å gi instruksjoner, prosedyrer, opplæring og veiledning for å oppmuntre folk til å arbeide trygt og ansvarlig.Maskinsikkerhet

Maskiner og prosesser kan utgjøre en betydelig fare for personell, når de er i drift. EU-maskindirektivet 2006/42/EF anbefaler fysisk beskyttelse som et hovedtiltak for å redusere disse farene. Luker, vern og skjermer kan imidlertid gjøre det vanskeligere for operatørene å betjene maskinene eller produksjonslinjen. Ved å bruke elektroniske sensorer og intelligente sikkerhetssystemer kan man trygt bruke maskiner i samsvar med helse- og sikkerhetslovgivning og samtidig opprettholde optimal produktivitet.

Vi har startet Connected Thinking, en nettside som tilbyr verdifull ekspertise og informasjon til enhver som driver med innkjøp. Siden inneholder praktisk innsikt om mønsterpraksis fra innovative selskaper og kan være til hjelp for deg eller din organisasjon. Sjekk ut noen av artiklene her. Artiklene er på engelsk.


Making the paper, plastics and packaging industry safer for workers

Here’s why personal protective equipment should be an essential part of any business’s health and safety strategy.

Read more

Generating a safe working environment

Discover how it’s possible for utilities companies to provide the right safety equipment while still working to an efficient MRO strategy.

Read more

Elsikkerhet

Enhver tekniker som arbeider med elektrisk utstyr eller strømforsyningskretser, må sørge for at forsyningene er isolerte og låste, slik at det ikke er fare for elektrisk støt hvis kretsene tilføres strøm utilsiktet. Utstyr må testes for å sikre at det ikke finnes risiko for brukere. Dette omfatter testkretser og maskinjording, isolasjon, og for å sikre at alle bærbare apparater er skadefrie.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Når noen sklir på et gulv, skyldes dette som oftest søl eller væske på gulvet, og når noen snubler, skyldes det ofte dårlig orden på arbeidsplassen. At noen sklir eller snubler er en av de vanligste årsakene til skader på arbeidsplassen. I gjennomsnitt står de for over en tredjedel av alle større skader, og de kan også kan føre til andre typer ulykker, inkludert fall fra høyder eller inn i maskiner. Slike hendelser kan unngås ved å sette opp riktige skilt og nødvendige sperrer, ha spillsett klart når ulykken inntreffer samt sørge for god skilting av førstehjelpsutstyr.

DesignSpark-forumet er et samlingssted for teknikerfelleskapet vårt. Det er en nettplatform som gjør det mulig for lidenskapelige teknikere å dele ideer og finne ressurser eller verktøy som kommer til nytte i arbeidet deres.

Les noen av de fremragende artiklene du finner på DesignSpark, skrevet av andre teknikere.


Lock out tag out – LOTO for machine safety

Learn how you could prevent injury with LOTO – a simple and effective solution to machine safety.

Read about it

A brief history of industrial safety

Take a journey through the ages to see how health and workplace safety in industrial environments has changed since the 1800s.

Read about it

Don’t lift to listen in noisy environments

Noise-induced hearing loss can be detrimental to anyone exposed to loud working environments – but 3M’s Peltor III range offers a solution.

Read about it

Vibration solutions from Trelleborg

Noise or vibration problems at work? Trelleborg is leading the way on expert polymer technologies to provide solutions in the industrial field.

Read about it

Omtalte merker

Vi samarbeider med ledende leverandører for å gi deg de nyeste og beste produktene.