Ta eksplosjonsfarlige områder på alvor

Områder med eksplosjonsfare kan finnes innen mange bransjer. Derfor er det viktig å kjenne til risikoene og hvordan du kan håndtere dem.