Unngå kontaminering

Å forebygge og vedlikeholde beredskapen innen ulike bransjer som næringsmiddel, kosmetikk og legemiddel er avgjørende for å sikre en høy kvalitetsstandard og produktsikkerhet.

Ved å systematisk omfavne og implementere HACCP-systemet (Hazard Analysis and Critical Control Point) kan en kostnadseffektiv og forebyggende metode for å håndtere risiko for kontaminering innen mange typer produksjonsprosesser etableres. Internasjonalt anerkjente organisasjoner som britiske BRC (British Retail Consortium) har utviklet sertifiseringsprosesser som benytter HACCP-utdannede og -godkjente kvalitetsinspektører. Dette for å kartlegge arbeid for å forebygge hygiene- og forurensningsfare basert på beste praksis. 

Ytterligere tiltak og logiske prosesser sikrer at kontamineringsrisikoer identifiseres og evalueres.