Vedlikehold
teller

Løsninger og produkter som
forenkler serviceteknikerens hverdag

Det moderne vedlikeholdets tidsalder

Industry 4.0 og Tingenes Internett (IoT) driver frem endringer i industrimiljøer, og dette skaper utfordringer for dagens vedlikeholdsteknikere.
RS forstår disse utfordringene.

Vi samarbeider med deg om å integrere nye produkter, tjenester og teknologier for å oppfylle behovene dere har knyttet til innkjøp, planlagt vedlikehold, forebyggende vedlikehold og reaktivt vedlikehold. Vi ønsker å vise frem mer produktive måter å jobbe i vedlikeholdsmiljøer på i ulike industrier ved å tilby den nyeste teknologien til rett tid. Klikk på bildene nedenfor for å finne ut mer.

Vedlikehold teller

Vedlikehold i sine ulike former er uunngåelig. Det viktigste er derimot hvordan du tilnærmer deg vedlikeholdet og hvordan du reduserer innvirkningen vedlikeholdet har på den daglige driften til et minimu. Her vil vi vise frem eksempler på velfungerende vedlikehold fra ulike bransjer og hvordan ny teknologi og en nyskabende tilnærming kan redusere reaktivt vedlikehold og øke produktiviteten. Begge deler er avgjørende for å være konkurransedyktig i et globalt marked.

 

Totalt Produktivt Vedlikehold (TPM)

Selv om dette ikke er en ny idé, legger konseptet opp til å involvere operatører i vedlikeholdet av sitt eget utstyr. Konseptet legger vekt på at proaktivt og forebyggende vedlikehold legger grunnlaget for forbedret produktivitet – færre feil, stopp og defekter.

Hindrene har ofte vært kostnadene og implementering av prosessinstrumentering som vil indikere når endringer skjer i en maskin eller prosess og si ifra når vedlikehold er nødvendig.

SMC er en av mange produsenter som nå lager brukervennlige, kostnadseffektive enheter, som digitale prosessindikatorer, som er enkle å koble til ulike maskiner for å vise endringer i ytelse.

Overvåking av variabler som trykk, temperatur og strøm, for så ågjøre dem synlige for en operatør kombinert med opplæring i rutinevedlikehold, som rengjøring, smøring og inspeksjon, kan redusere uforutsette driftsstanser vesentlig.

Det har også den ekstra fordelen at det gir operatørene mer kunnskap og større «eierskap» til utstyret sitt, samt det frigjør vedlikeholdspersonell for mer krevende oppgaver.

Les mer

Få mest muligt ut av lagrene

Lagre svikter til stadighet for tidlig – i stor grad på grunn av manglende kunnskap fra brukerens side

Undersøkelser som er gjennomført av SKF, viser at 16 prosent av lagerfeil skyldes feil montering, 36 prosent dårlig smøring og 14 prosent forurensning.

Disse identifiserte årsakene til feil bidrar også til de gjenværende 34 prosentene av lagerfeil som skjer en god stund før levetiden oppgitt av produsentene.

Lagre behandles ofte som forbruksprodukter ved vedlikehold av transportbåndsystemer og produksjonslinjer, men uplanlagt nedetid forårsaket av feil er mye mer kostbare enn selve komponenten som er ødelagt.

Nye innovasjoner innen installeringsverktøy og måleteknologier kan redusere forekomsten av lagerfeil under drift, de er hverken kompliserte eller dyre.

De krever imidlertid oppmerksomhet, riktige metoder og egnede verktøy for å brukes i hele levetiden til lageret.

SKF anbefaler å bruke presisjonsjusteringsverktøy for lagre, lagervarmere og selvsagt riktig kontinuerlig smøring for å få maksimal levetid for ethvert lager.

Mer data, mindre vedlikehold? 

Big data er et uttrykk som brukes mye, men når det gjelder vedlikehold, er det klart at hvis du kjenner tilstanden til alle slitedeler i prosessen, vil det være enkelt å forutse hva som må skiftes når.

Selv om dette fortsatt er et stykke unna, finnes det nye teknologier som kan ettermonteres for å gi deg mer informasjon om statusen til maskinprosessen.

Diagnoseteknologier som termografi og vibrasjonsanalyse bidrar til å identifisere endringer i utstyrets ytelse, men vedlikeholdsteamet må fortsatt inspisere utstyret.

IO-Link er en integrert teknologi som i økende grad brukes i bevegelses- og nærhetssensorer for å gi ekstra ytelses- eller statusinformasjon.

Den store fordelen med IO-Link er at disse dataene er usynlige for maskinen og fanges opp via en gateway.

Dette gjør at IO-Link-aktiverte sensorer kan legges til eksisterende utstyr uten omfattende bearbeiding.

Statusdataene kan deretter tas ut og vises via en separat PLS eller IPC slik at driftsteamet kan få nyttig informasjon om prosessen eller produksjonslinjen.

 

RS vet at vedlikehold er viktig, og vi fortsetter vårt nære samarbeid med produsenter med ekspertise innen MRO-feltet for å utvikle produktsortimentet vårt med tanke på nye vedlikeholdsteknologier,flere mekaniske merker og forbedrede sensorkomponenter

Fokus på fremtiden innen vedlikehold

Hvordan ser egentlig fremtiden ut for vedlikeholdsteknikere? Se hva noen av de største leverandørene våre gjør for å holde seg aktuelle i dagens vedlikeholdsverden. I tillegg kan du finne ut mer om hvordan industriene har gjennomgått en teknologisk revolusjon og gått fra kun mekanisk kraft til datamaskinstyring.


Siemens

Åpen IoT-klar datagateway

Tingenes internett (IoT) er i ferd med å bli en viktig del av arbeidet som vedlikeholdstekniker. Vi samarbeider med Siemens for å gjøre det enklere for moderne fabrikker å oppnå enkelt vedlikehold, rask utvikling og presise industrifunksjoner. Se noen av fordelene for vedlikeholds-teknikere med Siemens IOT2020-systemet.

brainboxes

Overvåking av fabrikkgulvet

Brainboxes er eksperter på tilkoblingsløsninger og datakonvertering. Program- og maskinvareingeniørene deres gjør det mulig å konvertere og overføre eldre data og protokoller til USB og Ethernet.

I samarbeid med driftsteamet til RS Components har Brainboxes opprettet en unik sanntidsløsning for produktivitets- og ytelsesinformasjon. Se videoen vår for å få mer informasjon om denne løsningen og hvilke fordeler og utfordringer Industry 4.0 byr på når det gjelder vedlikehold.

Fokus på planlagt vedlikehold

Vi vet at bedrifter av ulike størrelser trenger forskjellige strategier for planlagt vedlikehold. Derfor har vi et stort utvalg vedlikeholdsprodukter som oppfyller ethvert behov og passer til ethvert miljø.

Hvorfor er det så viktig med planlagt vedlikehold?

Vedlikehold er en viktig del av alle bedrifter, uansett størrelse. Verden er blitt så konkurransepreget at det aldri har vært viktigere å maksimere nyttetiden til alt utstyr for å holde kostnadene nede. Kort fortalt kan effektivt vedlikehold gi større overskudd og redusert nedetid.


Fokus på forebyggende vedlikehold

Nettilkoblede produkter kan bidra til å redusere utstyrssvikt takket være informasjon om produktenes status eller aktuelle prosesser. Her kan du se nærmere på noen av de viktigste produktene.

Forebyggende vedlikehold på produksjonslinjen

Det er viktig at alt utstyret på alle produksjonslinjer vedlikeholdes for å unngå feil og kostbar nedetid. Forebyggende vedlikehold kan bidra til å unngå en rekke problemer ved å implementere en vedlikeholdsplan med periodisk eller kontinuerlig undersøkelser av utstyret.

Fokus på reaktivt vedlikehold

Vedlikeholdsteknikere har stadig større press på seg til å holde hjulene i gang. Dette kan være utfordrende siden de til enhver tid trenger enkel tilgang til de riktige produktene til rett tid for å ha nok tid til å fokusere på de viktigste tingene. Vi tilbyr fleksible leveringsalternativer, fleksibel teknisk støtte og fleksible løsninger. I tillegg har vi DesignSpark, nettforumet vårt, der teknikere kan søke etter eller dele tips og råd.

Fokus på innkjøpsløsninger

Ikke-planlagt vedlikehold og produksjonsstansen dette medfører, fører til mange bedrifters undergang, men slike kostnader og effektivitetstap kan imidlertid snart høre fortiden til. Eksperter mener at ny teknologi vil føre til et skifte bort fra reaktivt vedlikehold til forebyggende, smart vedlikehold.

I denne artikkelen kan du lese om forholdet mellom innkjøpsløsninger og MRO (vedlikehold, reparasjon og drift) samt om hvordan organisasjoner kan redusere nedetid, kutte kostnader og forbedre produktiviteten ved å implementere smart vedlikehold.

Hvorfor du må tilnærme deg vedlikehold på en ny måte

Dårlig planlagt vedlikehold og stans i produksjonen som dette medfører, gjør at mange bedrifter går konkurs. Deloitte rapporterte at slike driftsstans koster industriprodusenter 415 milliarder kroner, og at 42 % av driftsstans forårsakes av utstyrssvikt . Slike kostnader og effektivitetstap kan imidlertid høre fortiden til. Eksperter mener at ny teknologi vil føre til et skifte bort fra reaktivt vedlikehold til forebyggende og smart vedlikehold.

Kombinasjonen av bedre trådløs teknologi til lavere kostnader og bedre dataanalyseverktøy, gjør det mulig å overvåke nesten alle slags maskiner og forutsi svikt før den oppstår. Det gjør at man kan identifisere problemer og planlegge driftsstans på optimale tidspunkter.


Les mer

Richard Jeffers
RS' tekniske direktør for Nord-Europa

Richard har bred erfaring innen fagområdene produksjon, tjenester og infrastruktur. Han er fellow hos Institute of Mechanical Engineers og han samarbeider tett med hele RS og med Group Innovation-teamet for å hjelpe med å akselerere utviklingen av RS' tekniske verditilbud.

Tilgang til bedre utvalg av sensorer er bare en del av det store bildet. «Smart vedlikehold er mer enn bare teknologi og produkter. Det er i bunn og grunn en måte å tenke på,» sier Richard Jeffers, RS' tekniske direktør for Nord-Europa.

"Det betyr å forutse potensielle mangler og handle riktig for å forhindre og redusere innvirkningen feilen har på driften. Teknologi er det man bruker for å gjøre oss i stand til å forutse feil på en enklere måte.”

Forebyggende tilnærming

Ifølge Jeffers er organisasjoners første skritt for å redusere dårlig planlagt vedlikehold, er å anerkjenne verdien av forebyggende tilnærming. Deloitte har kommet frem til at forebyggende vedlikehold kan «redusere tiden som kreves til planlegging, med opptil 20 til 50 %, øke produksjonstiden med 10 til 20 % og redusere samlede vedlikeholdskostnader med 5 til 10 %.»

David Baglee
Reader, University of Sunderland


David forsker på strategier for avansert vedlikeholdsadministrasjon, teknologi for tilstandsovervåkning og avanserte produksjonsteknikker og teknologier som støtter utvikling av vedlikeholdsstrategi. Han er også medlem av Institution of Engineering and Technology's Design and Production Sector Executive.

David Baglee er University of Sunderlands ekspert innen administrasjon av avansert vedlikehold.Han hjelper til med å drive North East Maintenance Forum, hvor han opplever at medlemmer viser mye større interesse for smart vedlikehold.

«Teknologien for smart vedlikehold brukes allerede av noen av de mest fremtidsrettede selskapene, mens andre bedrifter må også innse hvilken verdi dette har, om det blir tatt i bruk i stor skala», forklarer han. «Når bedrifter ser avkastningen de får fra investeringen, er det mye mer sannsynlig at de vil ta i bruk teknologien.»

Baglee har selv erfart hvilken innvirkning smart vedlikehold kan ha på bedrifter og er overbevist om at endringen vil gå raskt. «Noen av bedriftene jeg har jobbet med, har introdusert smart vedlikehold og økt produktiviteten og redusert kostnadene i løpet av to til tre måneder», sier han. «I løpet av de neste fem til åtte årene kommer forebyggende vedlikehold til å bli tatt i bruk over hele Storbritannia. Endringen vil gå raskt, og enda raskere i små til mellomstore bedrifter.»

«Det blir utfordrende å omvende noen av de minste bedriftene, hvor det kan være størst motstand mot endring, lite penger til investering eller fordelene ikke nødvendigvis gjør investeringen verdt pengene på kort til middels sikt», legger han til. «De store firmaene vil være pådriverne for endringen, og hvis mindre bedrifter ønsker å være en del av den større forsyningskjeden, må de holde følge.»

Utstyrsadministrasjon

Richard Jeffers mener det er avgjørende for bedrifter å se på vedlikehold som del av en overordnet agenda for utstyrsadministrasjon. «Vedlikehold bør være en del av en helhetlig tilnærming til utstyret ditt. Det omfatter hvordan du kjøper det, hvordan du betjener det, og til slutt hvordan du kvitter deg med det», forklarer han. «Alt dette, inkludert vedlikehold, krever en strategi som du og teamet kan følge, slik at alle vet hva de prøver å oppnå.»

«Hvis du for eksempel har gammelt utstyr du skal skifte ut, ønsker du kanskje å presse det til begynner å svir før det skiftes ut», legger han til. «Et annet scenario er at hvis du har utstyr som er midt i levetiden sin, ønsker du å gjøre forebyggende vedlikehold for å forlenge utstyrets levetid og ha så lite uforutsett produksjonsstans som mulig.

For mange bedrifter og vedlikeholdsteamene deres er nok det store spørsmålet rundt smart vedlikehold hvor de skal begynne. Mange bedrifter vil nok foretrekke å prøve seg frem og finne ut hva som fungerer best for hver enkelt og organisasjonen i sin helhet, for å finne løsningene som best dekker behovene deres.

«Jeg besøkte nylig en kundes logistikkavdeling, og de introduserte smart vedlikehold på en veldig fornuftig måte», erindrer Jeffers. «De hadde rundt 800 motorer i bygningen og hadde identifisert 13 som var avgjørende for virksomheten. Derfor satte de temperatur- og vibrasjonssensorer på de 13 motorene for å varsle vedlikeholdsteamet når manglene begynte å bli merkbare. Dette er en prøve, men bedriften begynner å ta i bruk teknologien for andre motorer i året som kommer, da teknologien har gitt gode resultater.»

Baglee sier at så snart smart vedlikehold er introdusert, finner mange bedrifter ut at utstyret deres har blitt vedlikeholdt for mye. «Da de lot teknologi ta seg av planleggingen av vedlikeholdet, fant de ut at de kan gjøre mindre av det», sier han. «Dette innebærer ofte en endring i kulturen, fordi man går bort fra hva mekanikerne alltid har gjort av gammel vane, noe som vil gi bedriften bedre resultater.

En legemiddelbedrift jeg samarbeidet med i fjor, har nå begynt å gi vedlikeholdsteknikerne sine opplæring i dataanlyseverktøy og diagnostikk. Formålet er å gi dem ferdighetene de trenger for å få mest mulig ut av smart teknologi.»

Produkter og ekspertise

Mange organisasjoner trenger hjelp fra eksperter og tilgang til kunnskap som hjelper dem med å ta i bruk ny teknologi. Nylige undersøkelser gjort av RS og Chartered Institute of Procurement and Supply viste at 54 % av fagfolk innen innkjøp og levering i vedlikehold, reparasjon og drift ønsker tilgang til kunnskapstjenester fra leverandører, ikke bare produktene.

«RS tilbyr et utvalg av sensorer til kunder som ønsker å ta i bruk en strategi for smart vedlikehold» sier Jeffers. «Vi ønsker også å ha ekspertise i bedriften, slik at vi kan hjelpe kunder med å forstå og få mest mulig ut av industriens tingenes internett. Vi bruker denne teknologien på vårt eget lager i Nuneaton, så vi har personlig erfaring med hvordan teknologien fungerer i praksis.»
Viktige leverandører

Vi samarbeider med mange av bransjens ledende leverandører for å kunne tilby et bredt utvalg produkter som oppfyller alle vedklikeholdsbehovene dine. Her kan du se noen av de viktigste merkevarene: