Vedlikehold
teller

Løsninger og produkter som
forenkler serviceteknikerens hverdag

Det moderne vedlikeholdets tidsalder

Industry 4.0 og Tingenes Internett (IoT) driver frem endringer i industrimiljøer, og dette skaper utfordringer for dagens vedlikeholdsteknikere.
RS forstår disse utfordringene.

Vi samarbeider med deg om å integrere nye produkter, tjenester og teknologier for å oppfylle behovene dere har knyttet til innkjøp, planlagt vedlikehold, forebyggende vedlikehold og reaktivt vedlikehold. Vi ønsker å vise frem mer produktive måter å jobbe i vedlikeholdsmiljøer på i ulike industrier ved å tilby den nyeste teknologien til rett tid. Klikk på bildene nedenfor for å finne ut mer.

Fokus på fremtiden innen vedlikehold

Hvordan ser egentlig fremtiden ut for vedlikeholdsteknikere? Se hva noen av de største leverandørene våre gjør for å holde seg aktuelle i dagens vedlikeholdsverden. I tillegg kan du finne ut mer om hvordan industriene har gjennomgått en teknologisk revolusjon og gått fra kun mekanisk kraft til datamaskinstyring.


Siemens

Åpen IoT-klar datagateway

Tingenes internett (IoT) er i ferd med å bli en viktig del av arbeidet som vedlikeholdstekniker. Vi samarbeider med Siemens for å gjøre det enklere for moderne fabrikker å oppnå enkelt vedlikehold, rask utvikling og presise industrifunksjoner. Se noen av fordelene for vedlikeholds-teknikere med Siemens IOT2020-systemet.

brainboxes

Overvåking av fabrikkgulvet

Brainboxes er eksperter på tilkoblingsløsninger og datakonvertering. Program- og maskinvareingeniørene deres gjør det mulig å konvertere og overføre eldre data og protokoller til USB og Ethernet.

I samarbeid med driftsteamet til RS Components har Brainboxes opprettet en unik sanntidsløsning for produktivitets- og ytelsesinformasjon. Se videoen vår for å få mer informasjon om denne løsningen og hvilke fordeler og utfordringer Industry 4.0 byr på når det gjelder vedlikehold.

Fokus på planlagt vedlikehold

Vi vet at bedrifter av ulike størrelser trenger forskjellige strategier for planlagt vedlikehold. Derfor har vi et stort utvalg vedlikeholdsprodukter som oppfyller ethvert behov og passer til ethvert miljø.

Hvorfor er det så viktig med planlagt vedlikehold?

Vedlikehold er en viktig del av alle bedrifter, uansett størrelse. Verden er blitt så konkurransepreget at det aldri har vært viktigere å maksimere nyttetiden til alt utstyr for å holde kostnadene nede. Kort fortalt kan effektivt vedlikehold gi større overskudd og redusert nedetid.


Fokus på forebyggende vedlikehold

Nettilkoblede produkter kan bidra til å redusere utstyrssvikt takket være informasjon om produktenes status eller aktuelle prosesser. Her kan du se nærmere på noen av de viktigste produktene.

Forebyggende vedlikehold på produksjonslinjen

Det er viktig at alt utstyret på alle produksjonslinjer vedlikeholdes for å unngå feil og kostbar nedetid. Forebyggende vedlikehold kan bidra til å unngå en rekke problemer ved å implementere en vedlikeholdsplan med periodisk eller kontinuerlig undersøkelser av utstyret.

Fokus på reaktivt vedlikehold

Vedlikeholdsteknikere har stadig større press på seg til å holde hjulene i gang. Dette kan være utfordrende siden de til enhver tid trenger enkel tilgang til de riktige produktene til rett tid for å ha nok tid til å fokusere på de viktigste tingene. Vi tilbyr fleksible leveringsalternativer, fleksibel teknisk støtte og fleksible løsninger. I tillegg har vi DesignSpark, nettforumet vårt, der teknikere kan søke etter eller dele tips og råd.

Fokus på innkjøpsløsninger

Ikke-planlagt vedlikehold og produksjonsstansen dette medfører, fører til mange bedrifters undergang, men slike kostnader og effektivitetstap kan imidlertid snart høre fortiden til. Eksperter mener at ny teknologi vil føre til et skifte bort fra reaktivt vedlikehold til forebyggende, smart vedlikehold.

I denne artikkelen kan du lese om forholdet mellom innkjøpsløsninger og MRO (vedlikehold, reparasjon og drift) samt om hvordan organisasjoner kan redusere nedetid, kutte kostnader og forbedre produktiviteten ved å implementere smart vedlikehold.

Hvorfor du må tilnærme deg vedlikehold på en ny måte

Dårlig planlagt vedlikehold og stans i produksjonen som dette medfører, gjør at mange bedrifter går konkurs. Deloitte rapporterte at slike driftsstans koster industriprodusenter 415 milliarder kroner, og at 42 % av driftsstans forårsakes av utstyrssvikt . Slike kostnader og effektivitetstap kan imidlertid høre fortiden til. Eksperter mener at ny teknologi vil føre til et skifte bort fra reaktivt vedlikehold til forebyggende og smart vedlikehold.

Kombinasjonen av bedre trådløs teknologi til lavere kostnader og bedre dataanalyseverktøy, gjør det mulig å overvåke nesten alle slags maskiner og forutsi svikt før den oppstår. Det gjør at man kan identifisere problemer og planlegge driftsstans på optimale tidspunkter.


Les mer

Richard Jeffers
RS' tekniske direktør for Nord-Europa

Richard har bred erfaring innen fagområdene produksjon, tjenester og infrastruktur. Han er fellow hos Institute of Mechanical Engineers og han samarbeider tett med hele RS og med Group Innovation-teamet for å hjelpe med å akselerere utviklingen av RS' tekniske verditilbud.

Tilgang til bedre utvalg av sensorer er bare en del av det store bildet. «Smart vedlikehold er mer enn bare teknologi og produkter. Det er i bunn og grunn en måte å tenke på,» sier Richard Jeffers, RS' tekniske direktør for Nord-Europa.

"Det betyr å forutse potensielle mangler og handle riktig for å forhindre og redusere innvirkningen feilen har på driften. Teknologi er det man bruker for å gjøre oss i stand til å forutse feil på en enklere måte.”

Forebyggende tilnærming

Ifølge Jeffers er organisasjoners første skritt for å redusere dårlig planlagt vedlikehold, er å anerkjenne verdien av forebyggende tilnærming. Deloitte har kommet frem til at forebyggende vedlikehold kan «redusere tiden som kreves til planlegging, med opptil 20 til 50 %, øke produksjonstiden med 10 til 20 % og redusere samlede vedlikeholdskostnader med 5 til 10 %.»

David Baglee
Reader, University of Sunderland


David forsker på strategier for avansert vedlikeholdsadministrasjon, teknologi for tilstandsovervåkning og avanserte produksjonsteknikker og teknologier som støtter utvikling av vedlikeholdsstrategi. Han er også medlem av Institution of Engineering and Technology's Design and Production Sector Executive.

David Baglee er University of Sunderlands ekspert innen administrasjon av avansert vedlikehold.Han hjelper til med å drive North East Maintenance Forum, hvor han opplever at medlemmer viser mye større interesse for smart vedlikehold.

«Teknologien for smart vedlikehold brukes allerede av noen av de mest fremtidsrettede selskapene, mens andre bedrifter må også innse hvilken verdi dette har, om det blir tatt i bruk i stor skala», forklarer han. «Når bedrifter ser avkastningen de får fra investeringen, er det mye mer sannsynlig at de vil ta i bruk teknologien.»

Baglee har selv erfart hvilken innvirkning smart vedlikehold kan ha på bedrifter og er overbevist om at endringen vil gå raskt. «Noen av bedriftene jeg har jobbet med, har introdusert smart vedlikehold og økt produktiviteten og redusert kostnadene i løpet av to til tre måneder», sier han. «I løpet av de neste fem til åtte årene kommer forebyggende vedlikehold til å bli tatt i bruk over hele Storbritannia. Endringen vil gå raskt, og enda raskere i små til mellomstore bedrifter.»

«Det blir utfordrende å omvende noen av de minste bedriftene, hvor det kan være størst motstand mot endring, lite penger til investering eller fordelene ikke nødvendigvis gjør investeringen verdt pengene på kort til middels sikt», legger han til. «De store firmaene vil være pådriverne for endringen, og hvis mindre bedrifter ønsker å være en del av den større forsyningskjeden, må de holde følge.»

Utstyrsadministrasjon

Richard Jeffers mener det er avgjørende for bedrifter å se på vedlikehold som del av en overordnet agenda for utstyrsadministrasjon. «Vedlikehold bør være en del av en helhetlig tilnærming til utstyret ditt. Det omfatter hvordan du kjøper det, hvordan du betjener det, og til slutt hvordan du kvitter deg med det», forklarer han. «Alt dette, inkludert vedlikehold, krever en strategi som du og teamet kan følge, slik at alle vet hva de prøver å oppnå.»

«Hvis du for eksempel har gammelt utstyr du skal skifte ut, ønsker du kanskje å presse det til begynner å svir før det skiftes ut», legger han til. «Et annet scenario er at hvis du har utstyr som er midt i levetiden sin, ønsker du å gjøre forebyggende vedlikehold for å forlenge utstyrets levetid og ha så lite uforutsett produksjonsstans som mulig.

For mange bedrifter og vedlikeholdsteamene deres er nok det store spørsmålet rundt smart vedlikehold hvor de skal begynne. Mange bedrifter vil nok foretrekke å prøve seg frem og finne ut hva som fungerer best for hver enkelt og organisasjonen i sin helhet, for å finne løsningene som best dekker behovene deres.

«Jeg besøkte nylig en kundes logistikkavdeling, og de introduserte smart vedlikehold på en veldig fornuftig måte», erindrer Jeffers. «De hadde rundt 800 motorer i bygningen og hadde identifisert 13 som var avgjørende for virksomheten. Derfor satte de temperatur- og vibrasjonssensorer på de 13 motorene for å varsle vedlikeholdsteamet når manglene begynte å bli merkbare. Dette er en prøve, men bedriften begynner å ta i bruk teknologien for andre motorer i året som kommer, da teknologien har gitt gode resultater.»

Baglee sier at så snart smart vedlikehold er introdusert, finner mange bedrifter ut at utstyret deres har blitt vedlikeholdt for mye. «Da de lot teknologi ta seg av planleggingen av vedlikeholdet, fant de ut at de kan gjøre mindre av det», sier han. «Dette innebærer ofte en endring i kulturen, fordi man går bort fra hva mekanikerne alltid har gjort av gammel vane, noe som vil gi bedriften bedre resultater.

En legemiddelbedrift jeg samarbeidet med i fjor, har nå begynt å gi vedlikeholdsteknikerne sine opplæring i dataanlyseverktøy og diagnostikk. Formålet er å gi dem ferdighetene de trenger for å få mest mulig ut av smart teknologi.»

Produkter og ekspertise

Mange organisasjoner trenger hjelp fra eksperter og tilgang til kunnskap som hjelper dem med å ta i bruk ny teknologi. Nylige undersøkelser gjort av RS og Chartered Institute of Procurement and Supply viste at 54 % av fagfolk innen innkjøp og levering i vedlikehold, reparasjon og drift ønsker tilgang til kunnskapstjenester fra leverandører, ikke bare produktene.

«RS tilbyr et utvalg av sensorer til kunder som ønsker å ta i bruk en strategi for smart vedlikehold» sier Jeffers. «Vi ønsker også å ha ekspertise i bedriften, slik at vi kan hjelpe kunder med å forstå og få mest mulig ut av industriens tingenes internett. Vi bruker denne teknologien på vårt eget lager i Nuneaton, så vi har personlig erfaring med hvordan teknologien fungerer i praksis.»
Viktige leverandører

Vi samarbeider med mange av bransjens ledende leverandører for å kunne tilby et bredt utvalg produkter som oppfyller alle vedklikeholdsbehovene dine. Her kan du se noen av de viktigste merkevarene: